'שירם מוצרים

E-Match

מערכת להתאמות שוברים של כרטיסי אשראי.
 המערכת המוצעת אמורה לאפשר בצוע התאמות עבור כל הספקים בחב' האשראי המפקידים את העסקאות שלהם באמצעות מערכת ממוחשבת כלשהיא, בחברת שבא.

לפרטים נוספים 

המערכת המוצעת אמורה לאפשר בצוע התאמות עבור כל הספקים בחב' האשראי המפקידים את העסקאות שלהם באמצעות מערכת ממוחשבת כלשהיא, בחברת שבא.

המערכת לא תתן מענה לעסקאות: המופקדות ישירות בחב' האשראי או משולמות בשובר בבנק.

קליטת הקבצים מחב' האשראי.

כאמור הכנת מסלול קליטת החומר מחב' האשראי אינו בתחום ההצעה הנ"ל, המערכת מצפה לקבל קבצים שטוחים למחשב המרכזי בשמות שיתואמו מראש, M-CREDIT תבצע המרה של הקבצים למבנה פנימי של המערכת, כך שניתן יהיה לבצע עליהם עבוד, לדוגמא שדות הסכומים מיוצגים בפורמט ערוך כולל סימן ונקודה, בישראכרט המינוס במקום קבוע בכאל המינוס צף (צמוד לשמאל).
ההמרה תתבצע לספקים המשתתפים בהתאמה על פי טבלת ספקים לחב' אשראי, לדוגמא ספקים שלא מבצעים הפקדה בשבא לא ישתתפו כאמור לעיל.

תהליכי ההתאמה:

תהליכי בצוע ההתאמה יחולקו ל 2 חלקים עקריים: התאמה אוטומטית, התאמה ידנית.


התאמה של חומר שוטף.

 1. בדיקת התאמה ושלמות שוברים
  תתבצע ריצת התאמה ברמת פירוט של שובר בודד מול קובץ השוברים שלנו שעליו יסומן כל שובר שהותאם אוטומטית באופן חד משמעי.
  התאמה חד משמעית על פי השדות כלהלן:
  • מספר ספק בחב' האשראי
  • חודש זיכוי
  • מספר ריכוז
  • מספר שובר (אופציונלי)
  • מספר כרטיס אשראי סכום.
  • מספר תשלום (בעסקת תשלומים)

 2. התאמת שוברים באופן ידני
  דוח פירוט שוברים חריגים לרכוזים החריגים.
  הדוח יכיל את פרטי זיהוי העסקה כמו מספר קבלה, מספר עסקה, תאריך העסקה, שם הלקוח, סיבת ההחזר סכום וסוג העסקה וכד'.

  לגבי שוברים שלא הצלחנו לאזן באופן אוטומטי תהיה אפשרות לאזן באמצעות תוכנית מיוחדת שתציג את השוברים הפתוחים, לאחר בירור עם חב' האשראי יסומנו השוברים שלא זוכו תוך דיווח סיבת ההחזר.

טפול בחריגים מריכוזים לא שוטפים.

רכוזים מחודשים קודמים שדווח לגביהם על חוזרים יקבלו סטטוס מיוחד, המערכת תעדכן שדות מיוחדים של החזרים מאוחרים ברמת סכומים וכמות שוברים, תאריך דיווח וכו'.

יתבצע מהלך זיהוי השוברים בבסיס הנתונים שלנו תוך סימון סטטוס בהתאם

דוחות ושאילתות

 1. דוח מותאמים
 2. דוח לא מותאמים
 3. דוח חוזרים

שאילתא מרכזית למעקב וניהול תהליכי התאמה ברמת ריכוזים לפי חב' אשראי.

מטרת הנ"ל לאפשר מעקב שלמות ומצב תהליכי ההתאמה ברמת ריכוז וירידה לרמת השובר, תוך פירוק הריכוז לשורות ע"פ :

 • חב אשראי
 • זיכוי חיוב
 • שקל דולר
 • קוד אשראי: תשלומים, קרדיט , רגיל
 • חודש זיכוי צפוי.

סטטוסים:

 • 9 - חסר קליטת חומר מחב' האשראי.
 • 1- רכוז מותאם מלא
 • 2 - רכוז מותאם חלקי
 • 3 - ממתין להתאמה (זיכויים צפויים)

עבור כל שורה בריכוז יוצגו

 • כמות וסכום השוברים שהופקדו
 • כמות וסכום החוזרים
 • כמות וסכום לא מותאמים

מכל שורה ניתן להסתעף לתכנית איתור עסקאות בריכוז ע"פ סכום וכרטיס אשראי.

ברמת העסקאות שאותרו מוצג חלון עם פרטים מזהים לעסקה וסטטוס העסקה:

 • עסקה חוזרת
 • עסקה מותאמת ידנית או אוטומטית
 • עסקה שסומנה ידנית כלא רלונטית להתאמה(מסיבות שונות)
 • עסקה שאינה מותאמת
 • ממתינה להתאמה (לא נקלט חומר מחב' האשראי)

בצורה זו ניתן להציג את פרטי העסקה פירוט התשלומים וצפי הפרעון.

מודול קליטת חומר מחב' האשראי.

מערכת מיוחדת המאפשרת למשתמש לקבל את החומר מתפריטי AS/400 דרך שרת אל האפליקציה ב AS/400.

ניתן לקלוט את החומר בכל אמצעי הקיים היום: בזק זהב, הורדה מאינטרנט ואו דיסקט. המערכת ערוכה לקלוט את החומרים הבאים:

 • זיכויים רמת שובר מויזה כאל
 • זיכויים רמת שובר ישראכרט
 • חלופיים ויזה כאל
 • חלופיים לאומי כרד
 • חלופיים ישרכרט
 • ביטולי הוראות קבע ויזה
 • ביטולי הוראות קבע לאומי
 • ביטולי הוראות קבע ישראכרט.
 • ביטולים ישראכרט

מודול קליטה ועבוד חשבוניות.

 • חשבוניות ויזה
 • חשבוניות ישראכרט

מודול ניהול חוזרים מחב' האשראי.

 • אפיון עסקה חוזרת או אוטומטי בהתאמות או ידני ע"פ הודעות מח' האשראי.
 • יש לדווח סיבת החוזר ע"פ טבלה .
 • מופק טופס הודעה על בצוע החזרה למבוטח להנהלת החשבונות/גביה.
 • נרשמת עסקה בקובץ חוזרים, הקובץ משמש כממשק מול מערכת הגביה שלכם.
 • סימון בקובץ שהחוזר עבר לטפול בגביה, יצא מהטפול במערכת, עד אז ניתן לבצע בטול החזר וכו'.
 • דוחות מעקב חוזרים
 • ניתן לנהל סטוסים למעקב ובקרה אחר ההחזרה כמו: קבלת אמצעי תשלום חלופי, העברה לטפול משפטי, הצגת מסמכים לחב' האשראי וכו'.
 • יש תמיכה בהחזר חלקי לעסקה.
 • יש תמיכה בבטולי החזרות דהינו - הלקוח זוכה אנו חויבנו - החזרה, לאחר מכן הלקוח חויב אנו זוכינו - בטול החזרה.


 מידע נוסף

E-CREDIT  

  

G-CREDIT  

  

EDF-BI  

  

EDF-MASAV  

  

E-Match  

  

© כל הזכויות שמורות לשירם


Powered by Artvision | Truppo Websites