'שירם מוצרים

E-CREDIT

מערכת מרכזית לניהול גביה וחיובים בכרטיסי אשראי.
מערכת E-CREDIT הנה מערכת תוכנה חדישה פרי פתוח מקורי של חב' שירם מערכות מידע, המערכת מותקנת כיום אצל ארגונים מהגדולים במשק.
לפרטים נוספים 

מערכת E-CREDIT הנה מערכת תוכנה חדישה פרי פתוח מקורי של חב' שירם מערכות מידע, המערכת מותקנת כיום אצל ארגונים מהגדולים במשק.
מערכת E-CREDIT מאושרת ע"י חברת שב"א לשמש כפלטפורמה ארגונית מול "אשראית 96" - בתקשורת אינטרנט מאובטחת SSL , למימוש עסקאות בכרטיסי אשראי.
מערכת E-CREDIT נותנת מענה חכם לצורכי הארגון בכל הכרוך בתהליכי גביה באמצעות כרטיסי אשראי, תוך הקפדה על רמת בקרה, אינטגרציה וביצועים מיטביים.

תאור פונקציונלי של מערכת E-CREDIT

E-CREDIT מספקת ממשק חכם וגמיש לכל סוגי היישומים בארגון כמו: קופה, קבלות/חשבוניות, הזמנות, חיובים, גביה וכד'

E-CREDIT הנה מערכת CLIENT/SERVER מתקדמת כאשר AS/400 כלקוח מקבל שירותים באופן שקוף למשתמש משרת PC עליו מותקנת תוכנת "אשראית 96" של שב"א.

בשרת מופעלת תוכנת, הנמצאת בהאזנה (עד 99 מאזינים במקביל) מול תור פניות ב AS/400, תוכנת השרת ייעודה לספק שירותים לפי דרישה מ "אשראית 96" של שב"א.

E-CREDIT מאפשרת אישור ובדיקת עסקאות בשני אופנים:

 1. אישור ואו בדיקת עסקה בודדת בערוץ ON-LINE מבוקר ומהיר, המיועד לשרת תחנות עבודה רבות באמצעות ניהול תור פניות לעיבודים אסינכרוניים.
 2. אישור ואו בדיקת עסקאות ב BATCH בערוץ מהיר ומבוקר. המערכת מקבלת קובץ חיובים תקופתי ומחזירה דוחות וקובץ בדוק עם זיהוי סטטוס לכל עסקה, עסקאות תקינות מוכנות לבצוע הפקדה מיידית.
 3. לעסקאות חריגות במנת BATCH ניתן לבצע אישור חוזר עד לסגירת המנה.
 4. במערכת קיים מודול מעקב ובקרה אחר מנות שנשלחו לאישורים.

ערוץ אשור ובדיקת עסקאות ON-LINE תומך בשתי תצורות עבודה:

 1. הפעלת המערכת מיישום קיים באמצעות קריאה לממשק כמתואר לעיל.
 2. הפעלת המערכת באופן ישיר מתפריט משתמש. שתי השיטות תומכות באופן גמיש בהגדרת צרכים תפעוליים, ע"י פרמטרים דינמיים כמו:
  1. קריאה לממשק עם הקרנת מסך או ללא מסך פרטי עסקה.
  2. שילוב קורא מגנטי הן בתחנת עבודה מסוג PC או בתחנת AS/400 .
  3. הדפסת שובר להחתמת הלקוח, המופק במדפסת המשתמש בAS/400.
  4. קבלת מסך לרשום עסקאות טלפוניות ללא קריאה מגנטית.
  5. אפשרות גמישה לייזום אישורים המקובלים בחברות האשראי כמו:
   • אישור עסקה רגילה: קבלת מס' אשור מחב' האשראי רק מעל תקרה.
   • אישור ללא בצוע עסקה - העסקה תתבצע בעתיד.
   • קבלת מס' אישור מחב' האשראי עבור כל עסקה.
   • בדיקת תקינות ותקרות אשראי לכרטיס, ללא עסקה.

המערכת תומכת בתצורת "רב מסוף" - ניהול מספר מסופי שב"א באותו שרת, כל מסוף מפקיד בנפרד את העסקאות לחשבון בנק אחר, בכפוף להסכמים עם חברות האשראי.

תהליך הפקדת העסקאות בשב"א המופעל מתחנת עבודה ב AS/400, מורכב מהשלבים:

 1. סגירת תור הפניות לאישורי עסקאות.
 2. הפעלת תוכנית השידור ב"אשראית 96" ב PC ממסוף שב"א המתאים.
 3. עם סיום התהליך מתבצע במחשב המרכזי:
  • עדכון בסיס הנתונים, ברמת ריכוז לפי חברות אשראי וברמת העסקה, עבור כל שידור נרשמת רשומה ביומן אירועים עם כל הפרטים התפעוליים והכספיים, לצורכי תיעוד בקרה ורשום פקודות יומן.
  • הקרנת מסך ריכוז תוך בצוע התאמה בין מה שנקלט בפועל בשב"א לצפי.
  • הדפסת דוח תקשורת במדפסת במחשב המרכזי המשמש כאסמכתא להפקדה, או במקרה של תקלת תקשורות לאבחון כללי של התקלה.
  • הכנת קובץ לשילוב במערכות זרות הכולל חישוב תאריכי זיכוי בחב' האשראי ופירוק התשלומים
  • פתיחה מחדש של תור הפניות לאישורי עסקאות לאחר סיום תקין של התהליך.
 4. התהליך חייב להתבצע מידי יום גם אם אין עסקאות להפקדה, מאחר והתהליך גורם בין היתר לעדכון פרמטרים וקובץ חסומים משב"א.
 5. במחשב המרכזי מנוהל רישום של העסקאות, הבדיקות, ההפקדות ויומני אירועים לכל שלב בתהליכים השונים, בבסיס נתונים נרחב , דבר המאפשר למשתמש הפקת דוחות מידע ובקרה תפעולית/חשבונאית, הפקת פקודות יומן להנה"ח לרבות התאמות מול קבצים של חברות האשראי.

יתרונות מערכת E-CREDIT

 • מעקב ובקרה מרכזית על כל מוקדי הגביה בכרטיסי אשראי בארגון.
 • יכולת לבצע עסקאות בכרטיסי אשראי מכל תחנה ב AS/400.
 • שילוב קל וגמיש של המערכת עם כל יישום פיננסי או לוגיסטי ב AS/400.
 • בקרה והתאמה בזמן אמת בין העסקאות שבוצעו והעסקאות שהופקדו בשב"א.
 • צמצום -חריגים , התאמות ובירורים, סיכונים ואובדן הכנסות - ייעול הגביה.
 • חיסכון במכשירי קריאת כרטיסים כמו: כספית ונורית וברשיונות שב"א.
 • זמני תגובה וביצועים משופרים הן לON-LINE והן לBATCH - ייעול התפעול.
 • החזר ההשקעה תוך זמן קצר
 מידע נוסף

E-CREDIT  

  

G-CREDIT  

  

EDF-BI  

  

EDF-MASAV  

  

E-Match  

  

© כל הזכויות שמורות לשירם


Powered by Artvision | Truppo Websites