'שירם אודות
שיטות וכלים לפתרון בעיות בגביה אלקטרונית

שירם עוסקת בפתוח, ביישום, ובהטמעה של שיטות וכלים טכנולוגיים יחודיים ליעול הטיפול בבעיות גביה אלקטרונית בכל המסלולים - הוראות קבע בכרטיסי אשראי, הרשאות לחיוב חשבון, שוברי גביה ועוד, ובמתן ייעוץ ושירותי B2B עם התמחות מיוחדת באינטגרציה עסקית בתחום השירותים הפיננסיים.

פוטנציאל הנזקים במערך הגביה הוא 1.5%-2.5% מסך המחזור
לנו פתרונות מוכחים לצמצום הנזק באופן משמעותי

אנו מתמחים בניתוח התאמות במנגנוני גביה מורכבים. לנו היכרות עמוקה וניסיון בניהול החזרות מחברות האשראי והבנקים ובהפעלת תהליכים אוטומטיים של אינטגרציה עסקית.

שיטת העבודה שלנו אינטגרטיבית על פני כל אמצעי הגביה האלקטרונית תוך שקיפות מלאה בין משתמשי המחשב המרכזי לבין גורמי חוץ שונים כמו שב"א, מס"ב, בנקים, חברות אשראי, בזק זהב וכו' על מנת לאפשר לאירגון לבצע ולקבל שירותים פיננסיים מתקדמים. השיטות והכלים לשיפור הגביה מופעלים בשני מסלולים מקבילים:
  1. מניעה: צמצום כמות ההחזרות.
  2. ביצוע התאמות ברמת
    1. מח' גביה - התאמת שוברים וניהול החזרות
    2. הנה"ח - התאמת בנק/חשבוניות והתאמת יתרות
השיטות למניעה ולתיקון מיועדות בעיקר ל:
  • טיוב החיובים וההחזרות בכרטיסי אשראי
  • טיפול בחיובים בהוראות קבע בנקאיות
  • טיפול בזיכויים ללקוחות

מדדי הצלחה
צמצום החזרות - הקטנת הפער בין הפקדה/שידור ובין הזיכוי בבנק
זיהוי ההחזרות - יכולת להסביר את ההחזרות על ידי זיהוי שמי (לקוח/עסקה) של כל החזרה.

במהלך השנים סייענו ללקוחות רבים בצמצום נזקי הגביה האלקטרונית, לדוגמא:
ביטוח: - קבוצת מגדל, קבוצת המשמר הראל, עילית, הפניקס, הכשרת הישוב
שיווק קימעונאי: - קבוצת ידיעות אחרונות, קופ"ח לאומית, רבוע כחול, עמינח, עמיר שווק חקלאי
תיירות ורכב: - אויס, ממסי, לובינסקי
Call Centers: - תקשוב ישיר, יורופאסיסטנס, YNET ידיעות, BLUECENTER- קואופ
ועוד...

אנו מחזירים לארגון את השליטה והבקרה במערכת הגביה האלקטרונית

© כל הזכויות שמורות לשירם


Powered by Artvision | Truppo Websites