'שירם שירותים
 • פתיחת מסופים
 • ייעוץ לביצוע סליקה חכמה
 • ייעוץ לארגונים ובתי תוכנה
 • פתרונות סליקה והתאמות
 • אספקת סביבת טסטים

כלים לשימוש בתי תוכנה : Web Service, VB DLL , Java DLL : רכיבי תוכנה מוכנים לשילוב
במערכות התכנה האירגוניות, לסליקה ובצוע אישורים לכרטיסי אשראי
 • .NET 1.1 Web Service
  רכיב זה מאפשר עבודה מול מסופי שב"א באמצעות פרוטוקול XML פשוט, מנהל מערכת
  הרשאות גישה למסופי שב"א , תומך בריבוי מסופים ומסווג סטאטוסים של בקשות למסופים
  לפי קטגוריות. רכיב זה עובד בהצלחה באירגונים רבים .
 • VB6 DLL
 • Java DLL 

© כל הזכויות שמורות לשירם


Powered by Artvision | Truppo Websites